คติพจน์ของบริษัทเราคือ“การเป็นผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมไทย” แสดงถึงความปรารถนาของเราในการที่จะสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น และสนับสนุนต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งความ ปรารถนานี้เอง ทำให้เราขยายและก้าวสู่สายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อที่จะตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น เรามีความมุ่งหมายในการที่จะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่น่าไว้วางใจสำหรับ ผู้ประกอบการภายในประเทศให้เท่าเทียมกับบริษัทนานาชาติที่ประกอบ การในประเทศไทย โดยหวังที่จะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนอย่าง มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์
 
 
คณะผู้บริหาร: ประธานบริหาร Masakazu Okamoto
  รองประธาน Takeaki Kumashiro
จำนวนพนักงาน: 380 คน (รวมชาวญี่ปุ่น 9 คน)
เงินทุน: 100,000,000 บาท (ประมาณ 324,464,633 เยน)
พื้นที: โรงงาน 1 เนื้อที่ 90ไร่ (144,000m2) โรงงาน 2 เนื้อที่ 5 ไร่ (8,000m2)
 
YMP3
  คณะผู้บริหาร: ประธานกรรมการ Masakazu Okamoto  
  ประธานบริหาร Fujio Hirosawa
  รองประธาน Takeaki Kumashiro
     
YMP1
จำนวนพนักงาน: 1,027 คน(รวมชาวญี่ปุ่น 25 คน )
เงินทุน: 1,914,300,000 บาท(ประมาณ 6,211,226,474 เยน)
 
YMP4
  คณะผู้บริหาร: ประธานกรรมการ Masakazu Okamoto  
  ประธานบริหาร Masakazu Okamoto
  รองประธาน Takeaki Kumashiro
YMP5
จำนวนพนักงาน: 51 persons (รวมชาวญี่ปุ่น 1 คน)
เงินทุน: 50,000,000 บาท ( ประมาณ 162,232,317 เยน)
 
2013
ขยายเนื้อที่โรงงานเพิ่มอีก 45 ไร่ (72,000m2) เพื่อรองรับการผลิต
2006
เริ่มผลิตชิ้นส่วนเชื่อม
2004
ก่อตั้งบริษัท YMP TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
2003
ก่อตั้งบริษัทYMP PRESS & DIES (THAILAND) CO., LTD. และก่อสร้างโรงงานใหม่แล้วเสร็จ
2002
ขยายธุรกิจใหม่และเริ่มสร้างโรงงานใหม่
2000

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นY.M.P.(THAILAND)CO.,LTD. และซื้อที่ดินเพิ่ม45ไร่(72,000m2)ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อขยายโรงงาน

1996
เริ่มผลิตวาล์วสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยร่วมมือกับบริษัท Fujine Sangyo ประเทศญี่ปุ่น
1994

ซื้อที่ดิน 5 ไร่ (8,000m2) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และเป็นโรงงาน 2 ในปัจจุบัน

1993
ขยายธุรกิจรับออกแบบและผลิต รวมทั้งติดตั้งเตาอบชุบด้วยความร้อนขึ้นในประเทศไทย
1992
ให้บริการซ่อมบำรุงเตาอบชุบด้วยความร้อนสำหรับอตุสาหกรรม
1991
เริ่มให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรประเภท machine tools และเครื่อง press
1989
Mitsiam Machinery โดยเป็นบริษัทในเครือ Mitsui & Co., Ltd., ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย machine tools และเครื่องเพรสในประเทศไทย
 
Y.M.P. (THAILAND) CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Estate 700/153 Moo 1, T.Bankao, A.Panthong, Chonburi 20160
Tel  : 038-214-051 to 4
Fax  : 038-214-055
 
YMP PRESS & DIES (THAILAND) CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Estate 700/153 Moo 1, T.Bankao, A.Panthong, Chonburi 20160
Tel  : 038-214-051 to 4
Fax  : Dies Factory 0-3846-8878, Press Factory 0-3845-8966
 
YMP TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Estate 700/153 Moo 1, T.Bankao, A.Panthong, Chonburi 20160
Tel   : 038-214-051 to 4
Fax   : 038-214-058View Y.M.P. (THAILAND) CO., LTD. in a larger map